UNBREAKABLE LOVE (Part 1, page 1 of 1)


 
Next Page

Part 1

Kwaive nekamhepo kaifefetera apo shiri dzaimba nziyo dzerudo pamwe nekupa avo vaive murudo manzwi okutaura. Waingoona vavaviri vaviri, wechitatu aive muzvina guhwa. Ko kutaurirwa hunyimwa sembare dzekumusana. Kedu Kudzi ndiko kaingoyeva pamwe nokuchiva avo vaive murudo

 
Next Page

Send me an email if more parts are published.

Rate This Book

Current Rating: 2.5/5 (2 votes cast)


Review This Book or Post a Comment