UMSAMO NENDLONDLO UMNGOMEZULU

by NTOKOZO MNGOMEZULU

Ubizo kusukela ebunganeni bakhe ngenxa yalolu ubizo. Ungumuntu onothando olujulile ekwazini amasiko namagugu esizwe sakithi sase-Afrika. Ungumelaphi wendabuko owazuzwa idlozi lasemanzini inzuza. Umkhulu indlondlo Mngomezulu okuyindlela abizwa ngayo njengoba emphethwe umsebenzi kakhokho wakhe.

Story Part: 1
Send me an email if more parts are published.

Begin Reading


 
Rate This Book

Current Rating: 3.3/5 (4 votes cast)


Review This Book or Post a Comment